Psychologische hulpverlening in Zuid-Kennemerland en Hoofddorp

Werkwijze en behandelmethoden

In mijn behandeling maak ik gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden en interventies vanuit verschillende therapievormen. Ik gebruik elementen uit de cognitieve gedragstherapie, de schematherapie en de meer inzichtgevende psychodynamische psychotherapie. Zie hieronder voor meer uitleg over de verschillende therapievormen.

Van nature ben ik nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en heb ik een open, niet oordelende houding. Ik geloof in het belang van een goede werkrelatie. Pas als je je veilig genoeg voelt om je verhaal te doen en om echt naar jezelf te kijken, zal je ontvankelijk zijn om nieuwe inzichten op te doen die kunnen leiden tot veranderingen in gedrag, voelen en denken. Ik geloof in een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen.

De therapie kan soms steunend en adviserend van aard zijn, soms meer gericht op het geven van inzicht en op andere momenten ligt de focus meer op het aanreiken van praktische handvatten. Ik heb gemerkt dat het geven van inzicht, in bijvoorbeeld het ontstaan van je klachten, heel verhelderend kan werken. Maar naast het verwerven van inzicht zijn daarbij ook de corrigerende emotionele ervaring en het aanleren van nieuw gedrag belangrijk, evenals het leren verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Een behandeling is altijd op maat, dit betekent dat ik in overleg met jou kijk wat je nodig hebt en daar mijn behandeling op af stem.

Mijn werkwijze is integratief; ik combineer elementen uit verschillende therapievormen:
Psychoanalytische psychotherapie/ psychodynamische therapie: een belangrijk uitgangspunt van deze benadering is dat onbewuste patronen en drijfveren gedrag en gevoelens beïnvloeden. Veel patronen in ons gevoel en ons gedrag verlopen verborgen. Juist omdat het om onbewuste patronen gaat, kunnen mensen zichzelf vaak niet helpen. Ook niet met goedbedoelde adviezen van vrienden of familie. In de therapie wordt ernaar gestreefd mensen in staat te stellen zich los te maken van irrationele en zelf beperkende gedachten, gevoelens en gedragingen. Er wordt dan gezamenlijk geprobeerd te onderzoeken en te begrijpen, zowel op verstands- als op gevoelsniveau, welke patronen zich hebben ontwikkeld en hoe ze hun beperkende invloed uitoefenen. Door het bewust worden van wat er in de binnenwereld leeft, zijn mensen vaak beter in staat een bevredigend leven te leiden.

Anderen begrijpen is kennis; jezelf begrijpen is verlichting
~ Lao Tse

Cognitieve gedragstherapie: In de cognitieve therapie wordt ervan uitgegaan dat het niet zozeer de gebeurtenissen zelf zijn die je negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor je de dingen ziet. Door anders te leren denken en anders te leren doen verandert het gevoel en nemen de klachten af. Er wordt dus veel aandacht besteed aan de invloed van je manier van denken op je gevoelsleven en je gedrag. Het is een vrij actieve vorm van therapie, waarbij ook vaak huiswerkopdrachten en gedragsexperimenten aan te pas komen. Er wordt niet zozeer naar het verleden gekeken maar deze vorm van therapie is veelal oplossings- en toekomst gericht.

Ons leven is wat onze gedachten creëren
~ W. Dyer

Schematherapie: Schema’s zijn de interne ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Negatieve schema’s zijn hardnekkig: ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd (bv in de steek gelaten worden door een ouder, of gepest worden op school) en worden meegenomen in het volwassen leven. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert op een gezonde manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Als patronen zijn doorbroken, ontluiken er nieuwe werelden
~ Tuli Kupferberg

Op zoek naar een methode die echt bij jou past?

In mijn behandeling maak ik gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden en combineer ik elementen uit verschillende therapievormen.

Een behandeling is altijd op maat, dit betekent dat ik in overleg met jou kijk wat je nodig hebt en daar mijn behandeling op af stem.