Psychologische hulpverlening in Zuid-Kennemerland en Hoofddorp

De gesprekken

In het eerste gesprek maken we kennis en proberen we samen de problemen die je hebt te inventariseren. Daarnaast probeer ik een beeld te krijgen van je huidige leefsituatie, je
voorgeschiedenis en van jouw persoonlijkheid. Het is belangrijk dat ook jij het gevoel hebt dat wij goed met elkaar kunnen samenwerken. Als dat zo is, spreken we af hoe en aan welke thema’s of moeilijkheden aandacht besteed gaat worden in vervolggesprekken. Het is ook mogelijk dat je een eenmalig gesprek wilt ter ondersteuning of advisering.

Een gesprek duurt in principe 60 minuten en de frequentie kan variëren al naar gelang jouw behoeften en mogelijkheden. Ook kan het soms gewoon prettig zijn om al naar gelang je (weer) ergens tegen aan loopt af te spreken. De duur van een therapie kan daarom enorm variëren. Naast de aard van het probleem, spelen ook jouw wensen en mogelijkheden een rol bij de duur van de behandeling.

  • Laagdrempelig; geen verwijsbrief van de huisarts nodig en geen ingewikkelde aanmeld-en intake procedures of ellenlange tests

  • Privacy; ik heb geen contracten met zorgverzekeraars waardoor er niets met de verzekeraars gedeeld wordt; op deze manier word je privacy gewaarborgd
  • Geen diagnose nodig; er hoeft geen diagnose gesteld te worden doordat ik contactvrije zorg bied. Het gaat mij om jouw persoonlijke verhaal en niet om het etiketje
  • Een persoonlijke benadering; geen standaard protocollen maar zorg afgestemd op jouw klachten en behoeften
  • Geen wachtlijsten
  • Flexibiliteit qua locatie, gespreksduur en afspraakmoment: wandeltherapie in het bos/ duin/ strand, op het werk of in een openbare ruimte, bij jou thuis of in de praktijk. Mogelijkheden tot langere gesprekstijden. Afspraken in overleg ook in avonduren of in het weekend mogelijk