Psychologische hulpverlening in Zuid-Kennemerland en Hoofddorp

Over mij als Psycholoog

Mijn naam is Maaike van Kesteren (1975), ik ben getrouwd en heb twee kinderen.  In 2002 ben ik afgestudeerd in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik mij tevens verdiept in de psychologie van Arbeid en Gezondheid (PAG-route). Na mijn studie heb ik als psycholoog onder meer gewerkt in een revalidatiecentrum, in de verslavingszorg, bij een uitgeverij voor psychologische testmateriaal, in de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ).

Maaike van Kesteren | Puur Psychologie

In de Gespecialiseerde GGZ heb ik cliënten met ernstige, terugkerende klachten en met persoonlijkheidsproblematiek behandeld. Dit deed ik middels psychoanalytische psychotherapie. Dit is een vorm van psychotherapie die tot doel heeft een structurele verandering in iemands persoonlijkheid teweeg te brengen, de focus ligt op inzicht geven en is meestal langdurend van aard. (zie meer uitleg onder behandelmethoden)

In de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) heb ik psychologische hulp geboden aan mensen met lichte tot matige psychische problemen. De werkwijze in de Basis GGZ kenmerkt zich doordat er voornamelijk klachtgericht gewerkt wordt; door praktische handvatten te bieden om klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te vergroten. Hier wordt niet tot minder inzicht gevend gewerkt, maar de focus ligt vooral op het vergroten van het probleemoplossend vermogen en op het zoeken naar oplossingen. (zie meer uitleg onder behandelmethoden)

  • Laagdrempelig; geen verwijsbrief van de huisarts nodig en geen ingewikkelde aanmeld-en intake procedures of ellenlange tests

  • Privacy; ik heb geen contracten met zorgverzekeraars waardoor er niets met de verzekeraars gedeeld wordt; op deze manier word je privacy gewaarborgd
  • Geen diagnose nodig; er hoeft geen diagnose gesteld te worden doordat ik contactvrije zorg bied. Het gaat mij om jouw persoonlijke verhaal en niet om het etiketje
  • Een persoonlijke benadering; geen standaard protocollen maar zorg afgestemd op jouw klachten en behoeften
  • Geen wachtlijsten
  • Flexibiliteit qua locatie, gespreksduur en afspraakmoment: wandeltherapie in het bos/ duin/ strand, op het werk of in een openbare ruimte, bij jou thuis of in de praktijk. Mogelijkheden tot langere gesprekstijden. Afspraken in overleg ook in avonduren of in het weekend mogelijk

 

Op zoek naar een methode die echt bij jou past?

Ik speel in op de behoeften van veel cliënten en kom tevens tegemoet aan mijn eigen behoefte om zorg te bieden zoals ik denk dat deze het meest geschikt is, namelijk op maat waarbij te allen tijde de cliënt centraal staat.

Visie en missie

Tijdens mijn loopbaan heb ik gemerkt dat bij veel instellingen niet de cliënt centraal staat maar het organisatiemodel, verdienmodel of de behandelmethoden die gehanteerd worden. Met andere woorden; de cliënt moet zich aanpassen aan de zorg die hem geboden wordt. Ook de telkens verdergaande administratiedruk, regelzucht en het afleggen van verantwoording aan de zorgverzekeraar gaat mijn inziens vaak ten koste van de inhoud van de behandeling en dus van de cliënt. Goede zorg zou immers moeten gaan over de behoeften en wensen van de cliënt.

Mijn ervaring is dat cliënten nogal eens tegen obstakels oplopen in de reguliere zorg. Zo maken het aanvragen van een verwijsbrief bij de huisarts, de lange wachtlijsten en de ingewikkelde aanmeld- en intakeprocedures het er niet makkelijker op. Ook heb ik gemerkt dat veel cliënten het als onprettig ervaren dat ze, omdat de zorgverzekeraar het vereist, verplicht een diagnose krijgen in de reguliere zorg. Voor veel mensen voelt dit als verkeerd, ze krijgen een etiket opgeplakt en weten niet of ze daar later in hun leven nog eens mee geconfronteerd zullen worden, waardoor ook hun gevoel van privacy geschonden wordt. Ik ben van mening dat de diagnose zelf niet belangrijk is. Het is dan wel een vereiste voor de zorgverzekeraar, maar het gaat mij om het verhaal erachter. Daarbij werkt het gros van de GGZ instellingen met standaard behandelprotocollen. Ik geloof niet in ‘one size fits all’ maar ik vind dat er goed gekeken moet worden naar wat voor type behandeling, wat voor interventies en wat voor aanpak het best bij iemand past. Tot slot heb ik regelmatig de vraag gekregen of er geen gesprekken mogelijk zijn buiten de standaard, veelal klinische, gespreksruimte of buiten de gangbare 9-17 openingstijden om, maar dit is meestal niet mogelijk in de huidige zorg constellatie.

Al met al heb ik gemerkt dat er duidelijk behoefte is aan meer flexibiliteit in de zorgverlening! Dit heeft ertoe geleid mijn eigen praktijk te beginnen. Hier kan ik werken vanuit mijn waarden en visie op behandelen en dat doe ik met veel plezier en toewijding.

Samengevat speel ik in op de behoeften van veel cliënten en kom ik tevens tegemoet aan mijn eigen behoefte om zorg te bieden zoals ik denk dat deze het meest geschikt is, namelijk op maat waarbij te allen tijde de cliënt centraal staat.