Psychologische hulpverlening in Zuid-Kennemerland en Hoofddorp

Algemene Voorwaarden Puur Psychologie

  1. Puur Psychologie werkt conform de beroepscode van het NIP. Dat betekent onder meer dat de psycholoog vertrouwelijk om zal gaan met de door u gegeven informatie. Het verstrekken van informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Zie voor meer informatie over de beroepscode van psychologen de website van het Nederlands Instituut voor Psychologen psynip.nl
  2. Indien de gesprekken buiten dus in openbaar gebied of in openbare ruimten plaatsvinden, bestaat er een kans dat persoonlijke informatie uitlekt. Puur Psychologie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld; dit is uw eigen risico.
  3. Puur Psychologie kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor uw gedragingen, daar blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor.
  4. De psycholoog van Puur Psychologie mag een consult weigeren op het moment dat zij zich niet veilig voelt in het contact of wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Ook kan een sessie worden geweigerd op het moment dat uw problematiek niet aansluit bij de dienstverlening van de praktijk.
  5. Een afspraak kan kosteloos worden geannuleerd.
  6. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
  7. Indien je dienstverlening van Puur Psychologie afneemt, ga je akkoord met deze voorwaarden.
  8. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Puur Psychologie en u is Nederlands recht van toepassing.